ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ FE1 500GR WURTH

90.00

Πληροφορίες

– ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

• Η ιδανική αναλογία ανάμιξης των συστατικών στοιχείων (A:B = 1:1, εξαγωγή δύο κορδονιών ίδιου μήκους από τα σωληνάρια) καθιστά ανέφικτη τη λανθασμένη ανάμιξη του υλικού επισκευής.
• Ειδικά σχεδιασμένο για μικρές εργασίες επισκευής που εκτελούνται υπό πίεση χρόνου.
• Δεν “τρέχει” και μπορεί να απλωθεί με τη σπάτουλα, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εφαρμογής και σε κατα- κόρυφες επιφάνειες.
• Μετά τη σκλήρυνση, το ρευστό μέταλλο Fe1 μπορεί να δεχθεί περαιτέρω επεξεργασία όπως φρεζάρισμα, τόρνευση, διάτρηση, ρίνιση και σπει- ροτόμηση.

Πεδίο χρήσης
Ιδανικό και την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και επικάλυψη σημείων διαρροής.
Περιοχή εφαρμογής
Το Liquid Metal Fe 1 είναι μια ουσία δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή μεταλλικών και κεραμικών υλικών.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και κάλυψη περιοχών διαρροής.

Παραδείγματα εφαρμογών
• Φθορά από τριβές σε περιβλήματα αντλιών, φτερωτές, έλικες, πηδάλια, εναλλάκτες θερμότητες, συμπυκνωτές, αγωγούς σκόνης, γλίστρες, χοάνες, πίρους, κομμένα σπειρώματα.
• Στεγανοποίηση διαρροών σε ψυγεία, δεξαμενές, δοχεία νερού, σωληνώσεις νερού και λαδιού, περιβλήματα.
• Κοιλότητες σε φαιό χυτοσίδηρο κατά τη διαδικασία χύτευσης, επεξεργασία φαιού χυτοσίδηρου.
• Ζημιές σε άξονες, υδραυλικούς κυλίνδρους, μπλοκ κινητήρων, άκρα εδράνων, στροφαλοθαλάμους.
• Κατασκευή καλουπιών, στηριγμάτων, μοντέλων, οδηγών, πρωτοτύπων.

Οδηγίες

Τα μέταλλα πρέπει να καθαριστούν και να απολιπανθούν. Αναμίξτε τα συστατικά στοιχεία A και B σε ομοιογενή αναλογία 1:1. Απλώστε αμέσως το μίγμα με μία σπάτουλα (μικρός χρόνος δοχείου). Το στεγνωμένο ρευστό μέταλλο μπορεί να δεχθεί περαιτέρω επεξεργασία με αφαίρεση υλικού, π.χ. τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συνημμένες οδηγίες επεξεργασίας.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Αναμείξτε τα συστατικά A και B σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε αμέσως το μείγμα με σπάτουλα (μικρή διάρκεια ζωής στο δοχείο). Λάβετε υπόψη τις εσωκλειόμενες οδηγίες εφαρμογής.

Σε απόθεμα

Περιγραφή

ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ FE1 500GR

Σύστημα ταχείας επισκευής, ιδανικό για εγκαταστάτες και εφαρμοστήρια του κλάδου επεξεργασίας μετάλλων. Υψηλής ποιότητας σύστημα ρητίνης αντίδρασης 2 συστατικών στοιχείων. Η ειδική σύνθεση του παρουσιάζει ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των μετάλλων.

Σύστημα επισκευής ταχείας δράσης, ιδανικό για τεχνικούς εγκαταστάσεων και συνεργεία στον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων.

– Αναλογία συστατικών: Συστατικό A: Συστατικό B = 1:1
– Πυκνότητα: 2,8 kg/m³
– Συνθήκες πυκνότητας: Μείγμα συστατικών A και B
– Χρώμα: Γκρι
– Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης: 7-12 min
– Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης: 4-24 h
– Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης: Θερμοκρασία δωματίου
– Συνθήκες για το χρόνο ζελατινοποίησης: σε θερμοκρασία δωματίου
– Διάρκεια ζωής: 5 min
– Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής: στους 20 °C, συνολικό βάρος 20 g
– Ιξώδες/Συνοχή: Κολλώδες
– Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό: 12.5 N/mm²
– Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή: 14.5 N/mm²
– Συντελεστής θερμικής διαστολής: 0.0004 1/K
– Ελάχ. θλιπτική αντοχή: 70 N/mm²
– Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού: -60 to 120 °C
– Βάρος περιεχομένου: 500 g

  • Σύστημα ρητίνης αντίδρασης δύο συστατικών υψηλής ποιότητας, που επιδεικνύει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του μετάλλου χάρη στην ειδική σύνθεσή του
  • Η ιδανική αναλογία ανάμειξης των συστατικών (Α:Β = 1:1, με πάτημα δύο εμβόλων ίδιου μήκους από τα σωληνάρια) κάνει ουσιαστικά αδύνατη την εσφαλμένη ανάμειξη του σύνθετου υλικού επισκευής
  • Ειδικά σχεδιασμένο για μικρότερες εργασίες επισκευής όπου απαιτείται γρήγορη παράδοση
  • Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα και δε κυλά, επομένως μπορεί να εφαρμόζεται κατακόρυφα
  • Αφού σκληρύνει, το υγρό μέταλλο Fe1 μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε επεξεργασία ως μέταλλο, δηλαδή τορνίρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση, λιμάρισμα ή κοχλιοτόμηση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και κάλυψη περιοχών διαρροής.
Παραδείγματα εφαρμογής
– Φθορές σε περιβλήματα αντλιών, φτερωτές, προπέλες, πηδάλια, εναλλάκτες θερμότητας, συμπυκνωτές, διοχετεύσεις σκόνης, ολισθητήρες, σωλήνες εκφόρτωσης, πείρους, κατεστραμμένα σπειρώματα
– Στεγανοποίηση διαρροών σε καλοριφέρ, δεξαμενές, δοχεία νερού, σωλήνες νερού, σωλήνες λαδιού, περιβλήματα
– Κοιλότητες σε φαιό χυτοσίδηρο κατά τη χύτευση ή την επεξεργασία
– Ζημιές σε άξονες, υδραυλικούς κυλίνδρους, μπλοκ κινητήρα, έδρανα ρουλεμάν, στροφαλοθαλάμους κατά το “στρώσιμο”
– Κατασκευή καλουπιών, βάσεων, μοντέλων, οδηγών, πρωτοτύπων

Οδηγίες
Πρέπει να έχουν καθαριστεί πλήρως τα μέταλλα και να έχει αφαιρεθεί το γράσο. Αναμείξτε τα συστατικά A και B σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε αμέσως το μείγμα με σπάτουλα (μικρή διάρκεια ζωής στο δοχείο). Το σκληρυμένο υγρό μέταλλο μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε μηχανική κατεργασία με τορνίρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση κ.λπ. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις εσωκλειόμενες οδηγίες εφαρμογής.

Αναλογία συστατικών Συστατικό A: Συστατικό B = 1:1
Πυκνότητα 2,8 kg/m³
Συνθήκες πυκνότητας Μείγμα συστατικών A και B
Χρώμα Γκρι
Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης 7-12 min
Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης 4-24 h
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης Θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες για το χρόνο ζελατινοποίησης σε θερμοκρασία δωματίου
Διάρκεια ζωής 5 min
Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής στους 20 °C, συνολικό βάρος 20 g
Ιξώδες/Συνοχή Κολλώδες
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό 12.5 N/mm²
Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή 14.5 N/mm²
Συντελεστής θερμικής διαστολής 0.0004 1/K
Ελάχ. θλιπτική αντοχή 70 N/mm²
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού -60 to 120 °C
Βάρος περιεχομένου 500 g