ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΖΕΥΓΑΡΙ) ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ UNI-TOP, WURTH

1.75

Πεδία χρήσης
Λεπτοί χειρισμοί σε ελαφρώς λιπαρό ή βρώμικο περιβάλλον. Αυτοκινητοβιομηχανία και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, χειρισμός εξαρτημάτων και επισκευές οχημάτων.

RED LINE

Περιγραφή

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΖΕΥΓΑΡΙ) ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ UNI-TOP