Loading...

Όμιλος KOUSgroup | TRUCKSERVICE – TRUCKER – KOUSGROUP

 1. Σε περίπτωση χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής fleetreminder.gr ο Όμιλος επιφυλάσσετε πως μόνο κατόπιν προκαθορισμένης και γραπτής δικής του έγκρισης (μέσω ενημέρωσης) θα προχωρήσει στην κάλυψη των παρεχομένων υπηρεσιών που αφορούν τον πελάτη, πάντα με την επιφύλαξη αλλαγών που μόνο ο Όμιλος μπορεί να ορίσει και να καθορίσει.
 2. O Όμιλος KOUSgroup αναλαμβάνει να επισκευάσει το όχημα και να τοποθετήσει σε αυτό όλα τα ανταλλακτικά και υλικό που θα σημειωθούν αναλυτικά στα παραστατικά που θα εκδώσει για την επισκευή.
 3. O Όμιλος KOUSgroup δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας εργαλείων της ρεζέρβας ή και άλλων πραγμάτων που δεν θα έχουν παραδοθεί κατά την είσοδο του οχήματος στην αποθήκη του συνεργείου.
 4. Ο Όμιλος KOUSgroup δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν θα παρέλθουν από πυρκαγιά ή άλλες θεομηνίες. Η ασφάλεια για κινδύνους από φωτιά είναι κυριολεκτικά θέμα ιδιοκτήτη του οχήματος.
 5. Το πολύ μια μέρα αφότου τελειώσει η επισκευή ο ιδιοκτήτης πρέπει να παραλάβει το όχημα του αλλιώς αν στο χρόνο καθυστερήσεως το όχημα από οποιαδήποτε αιτία πάθει ζημιά ή κλαπεί, ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη.
 6. Οι δοκιμές θα γίνονται πάντα με ευθύνη του πελάτη. Ακόμα και σε περίπτωση ατυχήματος πάλι ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη.
 7. Αν κατά την περίοδο της επισκευής προκύψει ότι χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες εργασίες πέρα από τις συμφωνημένες είναι δικαίωμα του Ομίλου να εκτελέσει αυτές χωρίς προηγούμενη έγκριση του πελάτη, από την στιγμή που αφορά την Ασφαλή οδική συμπεριφορά του οχήματος του. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης έχει την υποχρέωση να πληρώσει την αξία τους.
 8. Αν για την ταχύτερη εκτέλεση της επισκευής απασχοληθεί το προσωπικό του Ομίλου υπερωριακά, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την πρόσθετη αποζημίωση που θα καταβάλει για το λόγο αυτό ο Όμιλος στο προσωπικό του.
 9. Ο Όμιλος ούτε φέρει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές θετικές ή αποθετικές που δυνατό να προκληθούν σε βάρος του κατά την διάρκεια της επισκευής, έστω και αν οι ζημιές προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της επισκευής ή προς αποκατάσταση μεταεπισκευαστικής ανωμαλίας.
 10. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει με τραπεζική κατάθεση, μέσω κάρτας η με μετρητά (εκτός αντιθέτου συμφωνίας) στο κατάστημα του Ομίλου το σύνολο της αξίας της επισκευής και των ανταλλακτικών και των υλικών, όπως όλα αυτά θα αναφέρονται στα αντίστοιχα παραστατικά που θα εκδώσει ο Όμιλος. Ο Όμιλος δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση οχήματος που επισκεύασε στον πελάτη μέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τα παραστατικά (εκτός αντιθέτου συμφωνίας).
 11. Για τυχόν διαφορές με τον Όμιλο αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 12. Ο πελάτης δηλώνει ότι μαζί με το όχημα παρέλαβε και όλα τα παλαιά ή εφθαρμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα και υλικά εν γένει που αντικαταστάθηκαν. Σε περίπτωση μη παραλαβής, τα παραπάνω ανταλλακτικά καταστρέφονται μετά την παρέλευση 15 ημερών.

Rent Your Auto Online – van4rent.gr 

 1. Παρουσιάστηκε βλάβη στο δικό σας όχημα και μείνατε στον δρόμο; Κανένα πρόβλημα, ενοικιάστε ένα όχημα από την εταιρεία TRUCKER του ομίλου KOUSgroup και συνεχίστε γρήγορα και οικονομικά το δρομολόγιό σας!
 2. Βρείτε το όχημα που σας ταιριάζει και κάντε Online κράτηση εύκολα και γρήγορα όπου κι αν βρίσκεστε από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
 3. Όλα τα οχήματα οδηγούνται με απλό ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
 4. Παρέχουμε 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα και μεταφορά του οχήματος αν αυτό χρειαστεί.
 5. Παραδίδουμε & παραλαμβάνουμε το μόνο από τον χώρο μας. Εξυπηρετούμε μόνο και κατόπιν συνεννόησης.
 6. Ο στόλος μας αποτελείται από οχήματα, με σκοπό να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη, είτε πρόκειται για επαγγελματία είτε για ιδιώτη.
 7. Όλα τα οχήματα ελέγχονται και παρακολουθούνται δορυφορικά!
 8. Για όλες τις κατηγορίες ο Μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από τον Εκμισθωτή (εκτός αντιθέτου συμφωνίας) για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.
 9. Ο οδηγός πρέπει να κατέχει εν ισχύ Ελληνική και μόνο άδεια οδήγησης.
 10. Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το Μισθωτή. Σε περίπτωση που η παράβαση επιφέρει αφαίρεση πινακίδων ή και άδειας κυκλοφορίας, ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται κατ’ ελάχιστο με το ισόποσο των επιπλέον ημερών ενοικίασης που έχασε ο Εκμισθωτής (λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών) εξαιτίας της υπαιτιότητας του Μισθωτή.
 11. Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από τον Εκμισθωτή οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζόμενου οχήματος από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους και στα όρια κάλυψης του συμβολαίου ασφάλισης του Εκμισθωτή από την ασφαλιστική του εταιρεία. Δεν προσφέρεται καμία κάλυψη για το περιεχόμενο, τα προσωπικά αντικείμενα και το φορτίο του Μισθωτή ή των Οδηγών.
 12. Τα παραπάνω μπορούν να τροποποιηθούν από τον εκμισθωτή χωρίς προειδοποίηση!
 13. Υπόλοιπες πληροφορίες αναλυτικά στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 14. Για τυχόν διαφορές με τον Όμιλο αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Copyright © KȢSgroup | KOUSgroup (TRUCKSERVICE – TRUCKER – KOUSGROUP) – Εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους! To KOUS με Κ.-

Επικοινωνία

210 346 4444
210 346 3314
210 346 7652
694 442 7474

 

Ωράριο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  08:30 – 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:  08:30 – 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΚΛΕΙΣΤΑ